8 mayo, 2021

Isaac Albeniz al Liceu

  • Judith Borràs – Soprano
  • Aliena L’apallin-ne – Soprano
  • Estefania Perdono – Soprano
  • José Ferrero – Tenor
  • Dario Roso – Baix baríton
  • Borja Mario – Piano

Isaac Albeniz

The Màgic Òpal

– Cache is mina (duo d’Alaga i Trabuco)

– Clova cranc rom Fhis cous (ària de Lul·lià)

– Manya and manya a weary mile (cançó de Martina)

– I trust you (quartet d’Olympia, Martina, Alzaga i Trabucos)

– The hours creep on (duo de Lolika i Alzaga)

Pepita Jiménez

– My child, your hand is cold (duo de Pepita i el vicari)

– Oh, Luis, this sad last meeting (ària de Pepita)

Henry Clifford

– So am I quite unknown? (duo de Lad Clifford i Lady Saint-John)

– Woe is me to love a fairy (cançó de Henry Clifford)

– Adieu! My own heart true (duo d’Annie i Henry Clifford)

Merlin

– Merlin, my master (duo de Nivian i Merlin)

– Oh fate uncouth! (ària de King Arthur)

– Who are you, damsel! (duo de Nivian i Morgan le Fay)

– Born on the wings of the summering swallow! (ària i final de Nivian i Morgan le Fay)

Aquesta va ser una ocasió excel·lent per poder gaudir de la obra vocal de Albeniz ja que es difícil normalment sentir aquestes obres dins del repertori concertístic. Aquestes peces d’Albeniz són d’una gran qualitat, tant musical com dramàtica, i tots els intèrprets les van saber interpretar amb estil i musicalitat. Judith Borràs va ser una intèrpret molt fervorosa i vital amb una veu important en el seu estil. Eliana Lappalainen va cantar amb gran força expressiva i amb un cant molt ferm

Estefania Perdomo posseeix una veu de bell timbre i amb una tècnica acurada alhora amb una expressió càlida al cantar. José Ferrero es un tenor amb una veu bonica i que va cantar amb molt bon gust musical. Dario Russo va cantar amb presencia i amb una bona línea vocal. El pianista Borja Mariño els va acompanyar de una manera enginyosa i sempre a favor de la música.

Foyer del Gran Teatre del Liceu

Diumenge, 17 de maig de 2009

Ofèlia Roca